img

Güvenilir Tapu Takip Hizmetleri

Gayrimenkul devirleri , Kat Mülkiyeti,İpotek Tesisi ,İrtifa Hakkı Tesisi.

İletişim
img

Güvenilir Tapu Takip Hizmetleri

Tüm Türkiye illeri ve ilçelerinde her türlü tapu işleriniz Aslion Gayrimenkul Tapu Takip tarafından yapılır

İletişim
Hakkımızda

Aslion Gayrimenkul Tapu Takip Hizmetleri

img

Tüm Türkiye illeri ve ilçelerinde her türlü tapu takip işleriniz Güvenilir Tapu Takip Uzmanı Aslion Gayrimenkul Tapu Takip tarafından yapılır.

 • Tapu Takip İşlemleri
 • Kadastro İşlemleri
 • Diğer Resmi Kurumlar
 • Hızlı Çözüm
Neler Yapıyoruz ?

Hizmetlerimiz

 • ALIM SATIM HİZMETLERİ

  Tapu Kadastro Takip

  Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin resmi şekilde tapuda yapılması. Alım satım işlemleriniz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

 • MİRAS İNTİKALİ

  Tapu Kadastro Takip

  Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde yer alan mirasçıların üzerine Medeni Kanunun hükümlerine göre geçmesi işlemine mirasın intikali denir.

 • PAY TEMLİKİ

  Tapu Kadastro Takip

  Payın devredilmesi anlamına gelen pay temliki, bir hak sahibinin payını bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak diğer bir kişiye devretmesidir. Pay temliki miras, sözleşme ya da kanun sonucunda yapılabilir.

 • KAT İRTİFAKI / KAT MÜLKİYETİ

  Tapu Kadastro Takip

  Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok kat, daire, büro, dükkan, mağaza vb. gibi yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına (Kat İrtifakı) denir.

 • İFRAZ (AYIRMA)

  Tapu Kadastro Takip

  İfrazın kelime anlamı ayırmaktır. İfraz yani ayırma işlemi, bir gayrimenkulün parsellere bölünerek tapu kaydına işlenmesidir. Tapu sicilinde büyük boyutlardaki parsellerin talep üzerine tek tapu altındayken bölünmesi işlemidir. Buradaki amaç arsanın satışını ve paylaşımını kolaylaştırmaktır.

 • TEVHİT (BİRLEŞTİRME)

  Tapu Kadastro Takip

  Birleştirme (ya da Tevhit) tapuları ayrı olan, birbirine sınırı bulunan arsa veya arazi parsellerinin tek tapu altında toplanması işlemidir.

 • BAĞIŞ (HİBE)

  Tapu Kadastro Takip

  Bağış, bir bedel veya herhangi bir karşılık alınmaksızın bir malın sahipliğinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.

 • İPOTEK / İPOTEK TERKİNİ

  Tapu Kadastro Takip

  İpotek bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıt. İpoteğin terkin edilmesi, ipoteğin tapu üzerinden kaldırılmasıdır.

 • TRAMPA HİZMETLERİ

  Tapu Kadastro Takip

  Bir mülkün diğeri ile takas edilmesi anlamına gelir. Gayrimenkullerin para karşılığı değil birbirleri ile değişimi için tapuda trampa işlemi yapılır. Trampa işlemini gerçekleştirmek için gayrimenkullerin değerlerinin birbirine eş olması gerekmez. Taraflar isterse gayrimenkuller arasındaki farkı nakit olarak alabilirler. Trampanın gerçekleştirilmesi için tapuda tescil işlemi yapılması gerekir.

 • DÜZELTME (TASHİH) İŞLEMİ

  Tapu Kadastro Takip

  Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir. Uygulamada yanlış veya eksik olan malikin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih ve yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi durumlarda yapılmaktadır. Bu tür yanlışlıklar tapu sicil müdürlüğünce düzeltilebilir.

 • CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

  Tapu Kadastro Takip

  Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işlemdir. Bağ, bahçe ya da tarla statüsünde olan arazi, yapı inşa edilebilecek arsaya; arsa durumda iken bağ, bahçe, tarla durumuna cins değişikliği ile dönüştürülebilir.

 • YOLA TERK

  Tapu Kadastro Takip

  Yola terk, imar uygulaması sırasında taşınmaz sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemidir. Bu işlem, bir bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak da yapılabiliyor. Kamuya terk olarak da adlandırılan bu işlem, imar planları çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı gibi tesislerin kurulumu için yapılır.

 • ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

  Tapu Kadastro Takip

  Ölünceye kadar bakma akdi, yaşlandığında hayatını güvence altına almak isteyen kişinin, bir başka kişiye kendisine bakım ve gözetim karşılığında bir taşınmazın mülkiyetini devretmesine yönelik akittir.

 • VERASET İNTİKAL İLİŞİĞİ

  Diğer Resmi Kurumlar

  Taşınmazların devredilebilmesi için ,veraset ve İntikal beyannamesi verildikten sonra çıkan vergi ödenir ve ilgili mal ve haklar için vergi borcu yoktur (vergi ilişiği kesme yazısı) alınır. Hakların ve malların ilgili kurumdan intikal işlemi gerçekleştirilir.

 • EMLAK BEYANI

  Diğer Resmi Kurumlar

  Emlak beyannamesi, gayrimenkul ya da gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyelerin emlak birimlerine verilir.

 • RAYİÇ BEDEL

  Diğer Resmi Kurumlar

  Rayiç bedel, bir mal üzerindeki güncel fiyat değeridir. Tapu rayiç bedeli ise konut, arsa gibi gayrimenkullerin işlem yapıldığı dönemlerdeki satış ve ürün değeri olarak adlandırılır.

 • İMAR DURUMU BELGESİ

  Diğer Resmi Kurumlar

  İmar durumu belgesi, belli bir arsada yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini gösteren belgedir. Gayrimenkul hangi belediyenin sınırları içinde yer alıyorsa, imar durum belgesi o belediyeden alınabilmektedir.

 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

  Diğer Resmi Kurumlar

  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Müsteri Yorumları

Müşterilerimiz hakkımızda neler diyor ?

 • Tapu takip işlerimizi özenle takip ettiler ayrıca Ali Osman Beye de teşekkürlerimi iletiyorum çok ilgili bir insan.

  - Muzaffer D.

 • Bursada işleriniz güzenle yapan ve bursayı iyi bilen bir firma biz tapu işlermimizde kendileriyle çalışarak memnun kaldık.Tavsiye ediyorum

  - Selma A.

 • Miras intikali işimiz için kendileriyle çalıştık yaptığı işlerin hakkını veren bir firma.

  - Ömer Faruk K.

Bize Ulasın

İletişim

Adresimiz

Bursa Tapu Takip işlemleri konusunda yılların deneyimi. Bursa ili ve ilçelerinde her türlü tapu takip işleriniz Güvenilir Tapu Takip Uzmanı Aslion Gayrimenkul Tapu Takip tarafından yapılır.

+90 555 878 83 88

info@asliongayrimenkul.com

Esentepe Mh. Tuna Cd. Anı Sit. No:116 B/Blok, D:2, 16200 Nilüfer/Bursa

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi - Cuma 09.00 - 17.30

Cumartesi 09.00 - 15.00

Pazar Kapalı